| Vakcine za decu i odrasle | Sastav vakcina | Studije o vakcinama | Kontraindikacije i neželjene reakcije | Odlaganje vakcinacije

U moru članaka koji se mogu pronaći na internetu na temu
obavezne vakcinacije lako je uočiti neslaganja.

Pristalice smatraju da su vakcine kao tekovina preventivne medicine
u najvećoj meri doprinele smanjenju obolevanja i umiranja od zaraznih
bolesti kao i iskorenjivanju nekih od njih, poput velikih boginja
i dečije paralize tipa 2. To je i zvaničan stav medicinske struke.

Neke od kritika protivnika obavezne vakcinacije su:

 • Upitna efikasnost vakcina
 • Sastav vakcina nije potpuno transparentan
  i ne ispunjava sigurnosne zdravstvene standarde

 • Podugačka lista neželjenih reakcija obuhvata
  brojna akutna i hronična oboljenja,
  autoimune bolesti, razne sindrome,
  a uključeni su i smrtni ishodi

 • Oduzeto pravo na izbor

Razuman i odgovoran roditelj će svakako
prvo poslušati savet lekara.

Međutim, šta kada je i struka
podeljena po tom pitanju?
Kome verovati?

Uvek imajte na umu da Vaše dete
ima bezuslovno poverenje u Vas
i da ste Vi prva a često i jedina
linija njegove zaštite.

Razuman i odgovoran roditelj
neće verovati nikome na reč
jer se nauka ne bazira na veri
već na utvrđenim i dokazanim činjenicama.

Istražimo!

U moru članaka koji se mogu pronaći na internetu na temu obavezne vakcinacije, lako je uočiti neslaganja.

Pristalice smatraju da su vakcine kao tekovina preventivne medicine u najvećoj meri doprinele smanjenju obolevanja i umiranja od zaraznih bolesti kao i iskorenjivanju nekih od njih, poput velikih boginja i dečije paralize tipa 2.
To je i zvaničan stav medicinske struke.

Neke od kritika protivnika obavezne vakcinacije su:

 • Upitna efikasnost vakcina
 • Sastav vakcina nije potpuno transparentan
  i ne ispunjava sigurnosne zdravstvene standarde

 • Podugačka lista neželjenih reakcija obuhvata
  brojna akutna i hronična oboljenja,
  autoimune bolesti, razne sindrome,
  a uključeni su i smrtni ishodi

 • Oduzeto pravo na izbor

Razuman i odgovoran roditelj će svakako prvo poslušati savet lekara.
Međutim, šta kada je i struka podeljena po tom pitanju?
Kome verovati?
Uvek imajte na umu da Vaše dete ima bezuslovno poverenje u Vas i da ste Vi prva a često i jedina linija njegove zaštite.
Razuman i odgovoran roditelj neće verovati nikome na reč jer se nauka ne bazira na veri već na utvrđenim i dokazanim činjenicama.

Istražimo!