Dulbekov Modifikovani ‘’Eagle‘‘ Medijum (DMEM)

Dulbekov Modifikovani ‘’Eagle‘‘ Medijum (DMEM) je hranljiva podloga za ćelijske kulture.
Prvobitna formulacija je sadržavala 1.000 mg/L glukoze i korišćena je za uzgoj mišjih embrionalnih ćelija.
Sledeća varijacija  sa 4500 mg/L glukoze, pokazala se optimalnom za kulturu različitih vrsta ćelija.
DMEM je bazalni medijum i ne sadrži proteine ili sredstva za podsticanje rasta, stoga je potrebna dodatna suplementacija za „kompletan“ medij, najčešće u vidu 5-10% fetalnog goveđeg seruma (FBS).  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]