Vero ćelije

Vero ćelije su prvobitno izolovane iz bubrega zdravog odraslog afričkog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops) 1962. godine na Univerzitetu Chiba u Japanu. Na 93. pasažu, ova ćelijska linija je dostavljena Nacionalnom institutu za alergije i zarazne bolesti pri Nacionalnom institutu za zdravstvo u SAD i omogućena ATCC-u (American Type Culture Collection). [ 1 ]

Vero ćelijska linija je aneuploidna [ 2 ] [ 3] [ 4 ] i kontinurana. Vero ćelije su podložne infekciji brojnim virusima kao što su SV-40, virus malih boginja, arbovirusi, virus rubeole, poliovirusi, virusi gripa i simijan sincicijalni virusi. Takođe su podložne bakterijskim toksinima, uključujući toksin difterije i šiga toksine. Zbog kontinuirane prirode i osetljivosti na brojne različite viruse, Vero ćelije su intenzivno korišćene u proizvodnji vakcina i za proučavanje različitih vrsta patogena u nastajanju, kao što su virus gripa H5N1, MERS (Koronavirus), Zika virus i niz virusa hemoragične groznice. [ 5 ] [ 6 ]

Ćelijske kulture se kao supstrati široko koriste za proizvodnju mnogih biotehnoloških i bioloških proizvoda za ljudsku upotrebu, poput već pomenutih vakcina. Budući da upotreba biološkog materijala može dovesti do potencijalne kontaminacije poznatim i nepoznatim spoljašnjim agensima, ćelijski supstrati moraju biti pravilno testirani kako bi se izbegle štetne posledice kod pacijenata. U tom pogledu, smernice koje pružaju  regulatorne agencije (Evropska agencija za lekove, evropska farmakopeja, američka administracija za hranu i lekove, svetska zdravstvena organizacija) zahtevaju ćelijsku liniju bez bilo kakvih stranih agenasa [ 7 ] [ 8 ] , eubakterija i ukrštenih kontaminanata.

Kontinuirane ćelijske linije mogu predstavljati rizik za primaoce bioloških proizvoda, budući da mogu biti nosioci onkogenih i virusnih komponenti, proisteklih tokom procesa imortalizacije. Trenutno je upotreba više tumorskih ćelijskih linija prihvaćena za proizvodnju virusnih vakcina, na osnovu procene rizika i koristi. Na primer, Vero ćelije se još uvek koriste u proizvodnji vakcine protiv poliovirusa, mada su nedavni podaci pokazali rastuće dokaze sticanja tumorogenosti tokom serijske subkultivacije. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Vero ćelije se mogu kupiti u ATCC-u i ECACC-u (European Collection of Animal Cell Cultures).