Detaljni kalendar vakcinacije u Republici Srbiji

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT
KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE

SmPC – sažetak karakteristika leka

PIL – uputstvo za lek

PAK – tekst za spoljnje i unutrašnje pakovanje

Konakion® MM
(Vitamin K)
 SmPC
 PIL
  PAK

BCG vakcina, liofilizovana
 SmPC
 PIL
 PAK

Euvax B®
 SmPC
 PIL
 PAK

ImmunoHBs *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 meseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
 PIL
 PAK

Euvax B® ∗
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 meseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
 PAK

Synflorix®
 SmPC
 PIL
 PAK

Euvax B® ∗
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 meseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
 PAK
Synflorix®
 SmPC
 PIL
 PAK
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
 PIL
 PAK
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Euvax B® ∗
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 meseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B® ∗
 SmPC
 PIL
 PAK

* Vakcina protiv hepatitisa B za decu koja do tada nisu vakcinisana sa tri doze vakcine po šemi 0,1,6 meseci.

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Vakcina protiv hepatitisa A za odrasle

Avaxim® 160 U

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv hepatitisa A i B

Twinrix® Adult

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv meningitisa

Menactra

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv pneumokoka

PNEUMOVAX® 23

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa za odrasle 2023/24

TorVaxFlu®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa za odrasle 2023/24

Influvac® Tetra

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv HPV za 2023/24

Gardasil®9

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv trbušnog tifusa

Typhim Vi

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAKSAL-T®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Imunoglobulin humani antitetanusni

Tetagam® P

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv besnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Antiserum protiv zmijskog otrova

VIEKVIN®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv varičele za 2023/24

VARIVAX®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv HIB

Act-HIB®

————————————

SmPC

PIL

REVIZIJA