JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE
KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE

SmPC – sažetak karakteristika lijeka

PIL – uputstvo za pacijente

FITOMENADION
(Vitamin K)

BCG
 PAHO
 PIL
 UNICEF

Euvax B®
 SmPC
   PIL

ImmunoHBs *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
  PIL

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
Euvax B®
 SmPC
   PIL
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Tetraxim®
 SmPC
   PIL
IMOVAX DT ADULT
 SmPC
   PIL
FITOMENADION – Vitamin K
BCG  – Vakcina protiv tuberkuloze 2019/2020     2020/2021
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B 2019/2020     2020/2021
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle 2019/2020     2020/2021
ImmunoHBs – Hepatitis B imunoglobulin, humani 2019-2020     2020-2021
PENTAXIM® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, (acelularna komponentna), dječije paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)
Tetraxim® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize
M-M-RVAXPRO® – Vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke 2019/2020      2020/2021
Synflorix® – Vakcina protiv pneumokoka 2019/2020
Prevenar 13® – Vakcina protiv pneumokoka 2020/2021
Dvovalentna oralna vakcina protiv poliomijelitisa,tip 1 i 3          
Imovax Polio – Vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana
IMOVAX DT ADULT – Vakcina protiv difterije i tetanusa-formulacija za starije od sedam godina 2019/2020     2020/2021
NIMENRIX – Vakcina protiv meningitisa 2010/2020     2020/2021
Stamaril® – Vakcina protiv žute groznice
Synagis® – Vakcina protiv respiratornog sincicijalnog virusa
VaxigripTetra – Vakcina protiv gripa 
Typhim Vi – Vakcina protiv trbušnog tifusa
TETAVAX®– Vakcina protiv tetanusa 2019/2020     2020/2021
VERORAB – Vakcina protiv bjesnila 2019/2020     2020/2021
KAM RAB – Humani antirabijski imunoglobulin
Tetagam® P – Humani antitetanusni imunoglobulin
VIEKVIN® – antiserum (evropski) protiv zmijskog otrova 2019/2020     2020/2021

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Vakcina protiv pneumokoka

Synflorix®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv meningitisa

NIMENRIX

———————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAX

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv bjesnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

Antiviperni serum

VIEKVIN®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv trbušnog tifusa

Typhim Vi

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle

Euvax B

———————

 SmPC

 PIL

Humani antitetanusni imunoglobulin

TETAGAM P

———————

 SmPC

 PIL

Humani antirabijski imunoglobulin

KAM RAB

———————

INFORMACIJE