Albumin humani

Ljudski albumin (HA) je najobilniji cirkulirajući protein u krvnoj plazmi zdravih pojedinaca (35–50 g / L), jer predstavlja približno 50% ukupnog sadržaja proteina i čini oko 10% sinteze proteina u jetri.
U fiziološkim uslovima, hepatociti stvaraju oko 10–15 grama HA svakog dana, bez ikakvog ili vrlo malog intracelularnog skladištenja. Njegova sinteza je stimulisana hormonima, kao što su insulin, kortizol i hormon rasta, dok ga inhibiraju protivupalne materije, uključujući interleukin-6 i faktor nekroze tumora-alfa.

Albumin se izlučuje iz jetre u krvotok. Jednom kad se pusti u cirkulaciju, oko 30-40% se zadržava u krvotoku, dok se ostatak distribuira u intersticijumu, gde je njegova koncentracija mala (14 g / L).
Protein napušta cirkulaciju brzinom od 5% na sat, vraćajući se preko limfnog sistema u količini koja je uporediva sa izlazom. To rezultira poluživotom cirkulacije od približno 16-18 sati i znatno dužim ukupnim poluživotom koji varira od oko 12 do 19 dana kod zdrave mlade odrasle osobe. Može se katabolizovati u mnogim tkivima, ali je to uglavnom u mišićima, jetri i bubrezima.

HA je prvenstveno noseći protein čije fiziološke funkcije uključuju održavanje osmotskog pritiska koloida  čime se održava stalni volumen u krvnim sudovima (1 g albumina vezuje 18 g vode), očuvanje pH vrednosti krvi,  vezivanje i transport masnih kiselina, hormona, metabolita, endogenih liganda i lekova.
[ 1 ]

Široko se koristi u lečenju ozbiljnih povreda opekotina, hemoragičnog šoka, hipoproteinemije, fetalne eritroblastoze i ascitesa izazvanih cirozom jetre. Takođe se koristi kao pomoćno sredstvo za vakcine ili terapeutske proteinske lekove i kao dodatak medijumu ćelijske kulture u proizvodnji vakcina i lekova
(npr. u vakcinama se koristi za stabilizaciju virusa i sprečavanje lepljenja imunogena na zidove injekcione bočice).
[ 2 ]

Nedavno su istražene i mnoge druge primene HA u biološkoj primeni, kao što su nosač kiseonika, nano isporuka lekova i fuzija peptida. Međutim, s obzirom da HA potiče od donora ljudske krvi, postoji teoretski rizik da može sadržati uzročnike infekcije koji mogu biti opasni za ljude.