Kalendar vakcinacije djece Crna Gora – Kalendar vakcinacije odraslih Crna Gora – Kalendar vakcinacije Crna Gora 2020 – Kalendar vakcinacije Crna Gora 2021 – Kalendar vakcinacije beba Crna Gora 

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE
KALENDAR OBAVEZNIH IMUNIZACIJA ZA DJECU ODREĐENOG UZRASTA

SmPC – sažetak karakteristika lijeka

PIL – uputstvo za lijek

PAK – tekst za spoljnje i unutrašnje pakovanje

Konakion® MM
(Vitamin K)
 SmPC
 PIL
  PAK

BCG vakcina,
liofilizovana
 SmPC
 PIL
 PAK

Engerix® B *   
 SmPC
 PIL
 PAK

+

ImmunoHBs *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Engerix® B *   
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
  PAK

Kombinovana četvorovalentna vakcina Tetraxim® protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize (DTaP-IPV) se daje u slučaju kontraindikacija na Hib komponentu kombinovane petovalente (Pentaxim) vakcine.

 SmPC
 PIL
 PAK

Engerix® B
 SmPC
 PIL
 PAK

Engerix® B *   
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
 PAK

Kombinovana četvorovalentna vakcina Tetraxim® protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize (DTaP-IPV) se daje u slučaju kontraindikacija na Hib komponentu kombinovane petovalente (Pentaxim) vakcine.

 SmPC
 PIL
 PAK

Engerix® B
 SmPC
 PIL
 PAK
PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
  PAK

Kombinovana četvorovalentna vakcina Tetraxim® protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize (DTaP-IPV) se daje u slučaju kontraindikacija na Hib komponentu kombinovane petovalente (Pentaxim) vakcine.

 SmPC
 PIL
 PAK
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
  PIL
  PAK
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Engerix® B *   
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
  PIL
 PAK

Kombinovana četvorovalentna vakcina Tetraxim® protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize (DTaP-IPV) se daje u slučaju kontraindikacija na Hib komponentu kombinovane petovalente (Pentaxim) vakcine.

 SmPC
 PIL
 PAK

Hib*

* Hib (Hemofilus influenca tip B) – jedna doza za djecu uzrasta 2-5 godina, ukoliko nisu vakcinisana u toku prve godine života

Hib*

* Hib (Hemofilus influenca tip B) – jedna doza za djecu uzrasta 2-5 godina, ukoliko nisu vakcinisana u toku prve godine života

Hib*

* Hib (Hemofilus influenca tip B) – jedna doza za djecu uzrasta 2-5 godina, ukoliko nisu vakcinisana u toku prve godine života

Hib*

* Hib (Hemofilus influenca tip B) – jedna doza za djecu uzrasta 2-5 godina, ukoliko nisu vakcinisana u toku prve godine života

DITEVAKSAL-T®
 SmPC
 PIL
  PAK

bOPV
 SmPC
   PAK
ili
IMOVAX POLIO
 SmPC
 PIL
   PAK

Revakcinisanje protiv dječije paralize sprovodi se davanjem žive oralne dvotipne vakcine  (bOPV) ili inaktivirane polio vakcine (IPV) koja može da se da u formi pojedinačne ili kombinovane vakcine. U slučajevima imunodeficijencije daje se isključivo IPV.


M-M-RVAXPRO®
 SmPC
 PIL
 PAK
SCIENTIFIC DISCUSSION 
M-M-RVAXPRO® *
 SmPC
  PIL
  PAK

* MMR za djecu koja su propustila da prime MMR prilikom upisa u osnovnu školu

DITEVAKSAL-T® za odrasle
 SmPC
 PIL
 PAK

bOPV
 SmPC
   PAK
ili
IMOVAX POLIO
 SmPC
 PIL
   PAK

Revakcinisanje protiv dječije paralize sprovodi se davanjem žive oralne dvotipne vakcine  (bOPV) ili inaktivirane polio vakcine (IPV) koja može da se da u formi pojedinačne ili kombinovane vakcine. U slučajevima imunodeficijencije daje se isključivo IPV.

DITEVAKSAL-T® za odrasle
 SmPC
  PIL
  PAK

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Vakcina protiv hepatitisa A za djecu

Avaxim® 80 U

————————————

SmPC

PAK

REVIZIJA 11.06.2019.

Vakcina protiv hepatitisa A za odrasle

Avaxim® 160 U

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv meningokoka

Menactra

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa

Influvac®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAKSAL-T®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Imunoglobulin humani antitetanusni

Tetanus Gamma

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv bjesnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK