Fenoksietanol (2-fenoksietanol)

Fenoksietanol  je aromatični glikol etar koji se prirodno proizvodi u zelenom čaju i dobija se preradom fenola sa etilen oksidom u laboratoriji zbog komercijalnog značaja. Široko se koristi u proizvodnji kozmetičkih proizvoda kao što su hidratantne kreme, sredstva za dezinfekciju ruku, sapuni, kreme za sunčanje, maskare i parfemi, zbog čistog hemijskog oblika, prijatnog mirisa i bezbojnog izgleda. Pored toga upotrebljava se u proizvodnji šampona, krema za brijanje, ultrazvučnih gelova, repelenata protiv insekata, antiseptika, rastvarača, anestetika, boja i mastila. U većim koncentracijama je efikasan protiv mikroorganizama kao što su Escherichia coli, Staphilococcus aureus i  Candida. Može izazvati toksične efekte ako se udiše, unese u kožu ili u dodiru sa kožom u velikim dozama. Ovi efekti uključuju iritaciju kože, pluća, jetre, oštećenja bubrega i živaca. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

2-fenoksietanol se u vakcinama koristi kao konzervans, kako bi se sprečio rast mikroba u slučaju da se vakcina biološki  kontaminira, što se može desiti pri ponovljenoj punkciji višedoznih bočica. [ 4 ]
Mogući je uzročnik anafilakse i generalizovanog ekcema. [ 5 ] [ 6 ]
Povezan je sa smanjenjem neurokognitivnih sposobnosti kod dece. [ 7 ]