Kalendar vakcinacije djece BIH – Kalendar vakcinacije odraslih BIH – Kalendar vakcinacije BIH 2022 – Kalendar vakcinacije BIH 2022 – Kalendar vakcinacije beba BIH

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH
KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE

SmPC – sažetak karakteristika lijeka

PIL – upute za pacijente

FITOMENADION
(Vitamin K)

Licentis d.o.o.


BCG
 PAHO
 PIL
 UNICEF

Euvax B®
 SmPC
 PIL

ImmunoHBs *
 SmPC
 PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
   PIL

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL

Euvax B® *
 SmPC
 PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
PENTAXIM®
 SmPC
   PIL

Euvax B®
 SmPC
   PIL
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
Tetraxim®
 SmPC
   PIL
Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Samo za djecu koja imaju nepotpun HEPATITIS B vakcinalni status ili nisu vakcinisana HEPATITIS B vakcinom (prema šemi 0, 1 i 6 mjeseci)

IMOVAX DT ADULT
 SmPC
   PIL
IMOVAX DT ADULT *
 SmPC
   PIL

* Samo se vakcinišu djeca koja su propustila revakcinaciju DIFTERIJA – TETANUS vakcinom u završnom razredu osnovne škole

FITOMENADION – Vitamin K
BCG vaccine – Vakcina protiv tuberkuloze
BCG 10 – Vakcina protiv tuberkuloze
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle
ImmunoHBs – Hepatitis B imunoglobulin, humani-TUZLA
Tetraxim® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize
PENTAXIM® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, (acelularna komponentna), dječije paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)
INFANRIX IPV + Hib – Vakcina protiv difterije,  tetanusa, pertusisa,  poliomijelitisa i hemofilus influence tip b
M-M-RVAXPRO® – Vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke
Synflorix® – Vakcina protiv pneumokoka
Dvovalentna oralna vakcina protiv poliomijelitisa,tip 1 i 3
Imovax Polio – Vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana
IMOVAX DT ADULT – Vakcina protiv difterije i tetanusa-formulacija za starije od sedam godina
Avaxim® 160 U – Vakcina protiv hepatitisa A za odrasle
NIMENRIX – Vakcina protiv meningitisa
Prevenar 13® – Vakcina protiv pneumokoka
Stamaril® – Vakcina protiv žute groznice
Synagis® – Vakcina protiv respiratornog sincicijalnog virusa
VaxigripTetra – Vakcina proitiv gripa (2020/2021)     TUZLA     ZENICA
Typhim Vi – Vakcina protiv trbušnog tifusa
TETAVAX®– Vakcina protiv tetanusa
Tetagam® P – Tetanus imunoglobulin, humani-TUZLA   SARAJEVO
VERORAB – Vakcina protiv bjesnila 2019/2020     2020/2021     ZENICA
Humani antirabijski imunoglobulin 2019/2020     2020/2021
VIEKVIN® – antiserum (evropski) protiv zmijskog otrova-ZZJZFBIH   ZENICA

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Vakcina protiv poliomijelitisa

bOPV

———————

 SmPC

     PIL

Vakcina protiv poliomijelitisa

Imovax Polio

———————

 SmPC

    PIL

Vakcina protiv pneumokoka

Synflorix®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv trbušnog tifusa

Typhim Vi

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv hepatitisa A za odrasle

Avaxim® 160 U

———————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle

Euvax B

———————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv varičele

Varilrix®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv meningitisa

NIMENRIX

———————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAX

————————————

 SmPC

 PIL

Imunoglobulin humani antitetanusni

Tetagam® P

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv bjesnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

Imunoglobulin humani antirabijski

KAM RAB

————————————

INFORMACIJE

Antiviperni serum

VIEKVIN®

————————————

 SmPC

 PIL

DTaP+IPV+Hib

INFANRIX IPV+Hib

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv HPV

Cervarix®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv HPV

Gardasil®

————————————

 SmPC

 PIL