WI-38 ćelije

Ćelijska linija WI-38 (Humani diploidni plućni fibroblasti) dobijena je 1962. godine iz plućnog tkiva uzetog iz abortiranog ženskog fetusa gestacione dobi oko 3 meseca. Ova linija je bila prva humana diploidna ćelijska linija koja je korišćena u pripremi humanih vakcina. Koristeći ovu ćelijsku liniju,  Stenli Plotkin je uzgojio novi oslabljeni soj virusa rubeole nazvan RA 27/3,  koji su on i njegov istraživački tim potom koristili za stvaranje vakcine protiv rubeole 1969. godine. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]