MRC-5 ćelije

MRC-5 ćelije pripadaju ćelijskoj liniji koja potiče od fibroblasta pluća muškog fetusa  gestacione dobi od 14 nedelja. Ćelije su sposobne za 42 do 46 udvostručenja populacije nakon čega prestanu da se repliciraju.
Zato se kaže da je ova ćelijska linija konačna.

Otkriveno je da ćelije MRC-5 podržavaju rast čitavog niza ljudskih virusa i uspostavljene su kao ćelijski tip koji može da se koristi za proizvodnju vakcina.
MRC-5 ćelije su u ponudi kao zamrznute kulture u plastičnim krio-bočicama od 2 ml. Svaka bočica sadrži ćelije krio-konzervirane u medijumu koji sadrži fetalni goveđi serum i krioprotektant (DMSO).