Fenol crveno / Fenolsulfonftalein

Fenol crveno se koristi kao indikator PH vrednosti kultivacionog medijuma (hranljive podloge).
Ponaša  se kao slab estrogen [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] zbog lipofilnih nečistoća koje sadrži. [ 5 ] [ 6 ]
Suzbija ekspresiju keratina specifičnih za diferencijaciju u normalnim ljudskim epidermalnim keratinocitima. [ 7 ]