Tiomersal (Živa)

Tiomersal (Timerosal) je jedinjenje organske žive poznato po antiseptičkim i antifungalnim svojstvima i upotrebljava se kao antibakterijsko sredstvo u farmaceutskim proizvodima, uključujući vakcine i druge biološke proizvode koji se ubrizgavaju.

Od 30-tih godina prošlog veka, koristi se za sprečavanje bakterijske i gljivične kontaminacije vakcina.
To je organsko jedinjenje koje sadrži 49.6% etil-žive i metabolizuje se ili razlaže na etil-živu i tiosalicilat.
Tiomersal se dodaje na kraju proizvodnog procesa da se spreči kontaminacija višedoznih bočica nakon otvaranja.
Takođe, može se koristiti u ranim fazama proizvodnje, ali se uklanja tokom obrade i preostaje u tragovima.
Vakcine sa prisustvom Tiomersala mogu da se svrstaju u 3 grupe:

(1) bez Tiomersala;

(2) sadrže Tiomersal u  tragovima (<0,3 µg žive) (američki FDA smatra ekvivalentnim proizvodima bez Tiomersala);

(3) sadrže Tiomersal kao konzervans (25 µg žive / 0,5 ml doze).

Opšte je poznato da živa i njena jedinjenja, uključujući Tiomersal, etil-živu i metil-živu, deluju kao nefrotoksini i neurotoksini.
Devedesetih godina prošlog veka pitanje toksičnosti Tiomersala u vakcinama je preispitano budući da je broj vakcina koji je preporučen za rutinsku primenu kod odojčadi i dece, a samim tim i kumulativna doza Tiomersala kod dece, povećana u nekim zemljama.
Severnoamerička grupa za kontaktni dermatitis (NACDG) je utvrdila da je Tiomersal čak 5. na listi najčešćih alergena.
Preosetljivost na Tiomersal je povezana sa rutinskom vakcinacijom i ta osetljivost je doživotna.
Različiti međunarodni odbori (Evropska agencija za evaluaciju lekova-EMEA, Služba za javno zdravstvo SAD / Američka akademija za pedijatriju, Institut za medicinu-IOM) zaključili su nakon opsežne analize rizika / koristi da su naučni dokazi neadekvatni za odbacivanje ili izričito preporučivanje tiomersala u vakcinama za decu.
U skladu sa globalnim ciljem smanjenja izloženosti živi, preporučili su promovisanje eliminacije tiomersala iz pedijatrijskih vakcina.

 • Izloženost živi i aluminijumu u ranom životnom dobu.
  [ 1 ]
 • Etil živa (Tiomersal) prolazi kroz  krvno moždanu barijeru.
  [ 2 ]
 • Izloženost organskoj živi i njen uticaj na plodnost kod ljudi.
  [ 3 ]
 • Tiomersal promoviše smrt ćelija bubrega.
  [ 4 ]
 • Povećana izloženost etil-živi povezana sa značajnim opadanjem kognitivnih sposobnosti kod starijih osoba.
  [ 5 ]
 • Metodološka pitanja i dokazi o malverzacijama u istraživanju u cilju da se pokaže da je Tiomersal u vakcinama bezbedan.
  [ 6 ]
 • Sistematska studija dispozicije i metabolizma kod miševa nakon izloženosti niskim nivoima Tiomersala.
  [ 7 ]
 • Uticaj Etil-žive na toksićnost i autofagiju u bubrezima miševa.
  [ 8 ]
 • Tiomersal se pokazao kao nedovoljno efikasan konzervans u vakcinama.
  [ 9 ]