Ćelije Hi-5 Rix4446

Hi-5 Rix4446 je ćelijska linija insekta vrste Trichoplusia ni, korišćena za proizvodnju rekombinantnih proteina za potrebe vakcine Cervarix® tehnologijom rekombinantne DNK.
Potiče od roditeljske ćelijske linije BTI-Tn-5B1-4 (High Five™).