Ćelije kvasca

Saccharomyces cerevisiae je vrsta kvasca za koju se smatra da se od davnina  koristi za uskišnjavanje testa i fermentaciju napitaka. U ishrani daju primat šećeru. U industriji vakcina, ćelije ove vrste kvasca se koriste za stvaranje viralnih proteinskih kompleksa tehnologijom rekombinantne DNK.

Hansenula polymorpha pripada ograničenom broju vrsta metilotrofnih kvasaca. U stanju je da asimilira nitrate i može da raste na različitim izvorima ugljenika. Termo-tolerantni je mikroorganizam sa nekim sojevima koji rastu na temperaturama do 50 ° C i više. Ove neobične karakteristike čine je atraktivnim organizmom za proučavanje razvoja i funkcija peroksisoma i biohemije asimilacije nitrata. Hansenula polymorpha pruža utvrđenu platformu za heterolognu ekspresiju gena i odlikuje se impresivnim rezultatima kao proizvođač rekombinantnih proteina koji uključuju komercijalno dostupne farmaceutske proizvode poput vakcine protiv hepatitisa B, insulina i interferona alfa2a.