JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE
KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE

SmPC – sažetak karakteristika lijeka

PIL – uputstvo za pacijente

FITOMENADION
(Vitamin K)

BCG
 PAHO
 PIL
 UNICEF

Euvax B®
 SmPC
   PIL

ImmunoHBs *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
  PIL

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
Euvax B®
 SmPC
   PIL
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Tetraxim®
 SmPC
   PIL
IMOVAX DT ADULT
 SmPC
   PIL

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Vakcina protiv pneumokoka

Synflorix®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv meningitisa

NIMENRIX

———————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAX

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv bjesnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

Antiviperni serum

VIEKVIN®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv trbušnog tifusa

Typhim Vi

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle

Euvax B

———————

 SmPC

 PIL

Humani antitetanusni imunoglobulin

TETAGAM P

———————

 SmPC

 PIL

Humani antirabijski imunoglobulin

KAM RAB

———————

INFORMACIJE