Kalendar cijepljenja djece Hrvatska – Kalendar cijepljenja odraslih Hrvatska – Kalendar cijepljenja Hrvatska 2020 – Kalendar cijepljenja Hrvatska 2021 – Kalendar cijepljenja beba Hrvatska

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE

SmPC – Sažetak opisa svojstava lijeka

PIL – Uputa o lijeku

Konakion® MM
(Vitamin K)
 SPC
 PIL

BCG
 DOK1
DOK2
DOK3

HBVAXPRO *
 SPC

+

ImmunoHBs *
 SPC
 PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i cjepivo protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima cjepivo protiv hepatitisa B.

HBVAXPRO *
 SPC

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i cjepivo protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima cjepivo protiv hepatitisa B.

HEXACIMA
 SmPC
 PIL

Synflorix®
 SmPC
 PIL
ili
Prevenar 13
 SmPC
 PIL

HBVAXPRO *
 SPC

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i cjepivo protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima cjepivo protiv hepatitisa B.

HEXACIMA
 SmPC
 PIL

Synflorix®
 SmPC
 PIL
ili
Prevenar 13
 SmPC
 PIL

M-M-RVAXPRO®
 SmPC
 PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Synflorix®
 SmPC
 PIL
ili
Prevenar 13
 SmPC
 PIL

HBVAXPRO *
 SPC

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i cjepivo protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima cjepivo protiv hepatitisa B.

Opcija 1

Dultavax
 SmPC
 PIL

Opcija 2

Diftavax
 SmPC
 PIL

+

Imovax Polio
 SmPC
 PIL
Konakion® MM – Vitamin K
BCG – Cjepivo protiv tuberkuloze – ODLUKA     ZAPISNIK
Engerix B – Cjepivo protiv hepatitisa B za odrasle – ODLUKA     ZAPISNIK
HBVAXPRO – Cjepivo protiv hepatitisa B za djecu  – ODLUKA     ZAPISNIK
Varivax – Cjepivo protiv vodenih kozica (Varičela), živo atenuirano – ODLUKA     ZAPISNIK
RotaTeq – Cjepivo protiv rotavirusa – ODLUKA     ZAPISNIK
Imovax polio – Cjepivo protiv poliomijelitisa ODLUKA     ZAPISNIK
Diftavax – Cjepivo protiv difterije i tetanusa – ODLUKA     ZAPISNIK
ImmunoHBs – Hepatitis B imunoglobulin – ODLUKA     ZAPISNIK
Dultavax – Cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa – ODLUKA     ZAPISNIK
Infanrix hexa – Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa, hepatitisa B, poliomijelitisa i Hemofilus influence tip b – ODLUKA     ZAPISNIK
Adacel  – Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa – ODLUKA1     ZAPISNIK1     ODLUKA2     ZAPISNIK2
PENTAXIM® – Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca, poliomijelitisa i Hemofilusa influence tip b – ODLUKA     ZAPISNIK
Hexacima – Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca, hepatitisa B, poliomijelitisa i Hemofilusa influence tip b – ODLUKA1     ZAPISNIK1     ODLUKA2     ZAPISNIK2
M-M-RVAXPRO® – Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele – ODLUKA     ZAPISNIK
Act-HIB® – Cjepivo protiv Haemophilus Influenzae tip b – ODLUKA     ZAPISNIK
Bexsero – Cjepivo protiv meningokoka grupe B – ODLUKA     ZAPISNIK
Nimenrix – Cjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y – ODLUKA     ZAPISNIK
Prevenar 13® – Cjepivo protiv pneumokoka polisaharidno, konjugirano, adsorbirano (13 serotipova) – ODLUKA     ZAPISNIK
Pneumovax 23 – Cjepivo protiv pneumokoka polisaharidno – ODLUKA     ZAPISNIK
Synflorix® – Cjepivo protiv pneumokoka polisaharidno, konjugirano, adsorbirano (10 serotipova) – ODLUKA    ZAPISNIK
Synagis® – Cjepivo protiv respiratornog sincicijalnog virusa – ODLUKA     ZAPISNIK
VaxigripTetra – Cjepivo proitiv gripa – ODLUKA    ZAPISNIK 
Gardasil 9 – Cjepivo protiv humanog papilomavirusa – ODLUKA     ZAPISNIK
Tetavax – Cjepivo protiv tetanusa – ODLUKA        ZAPISNIK
Tuberkulin Mammalian – ODLUKA     ZAPISNIK
Berirab® – Imunoglobulin protiv bjesnoće – ODLUKA      ZAPISNIK

OSTALA CJEPIVA KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Cjepivo protiv hepatitisa A za djecu

Avaxim® 80 U

———————

 PIL

 PAK

REVIZIJA

Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle

Avaxim® 160 U

———————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle

HAVRIX 1440

———————

 PIL

 PAK

REVIZIJA

Cjepivo protiv hepatitisa B za odrasle

Engerix B

———————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo za odrasle na hemodijalizi *hepatitis B

Fendrix

———————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv rotavirusa

Rotarix

———————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv rotavirusa

RotaTeq

———————

 SmPC

PIL

***

Cjepivo protiv meningokoka grupe B

Bexsero

———————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y

Nimenrix

———————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv pneumokoka

Pneumovax 23

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv gripa

Influvac Tetra

————————————

SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv HPV

Gardasil 9

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv trbušnog tifusa

Typhim Vi

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv tetanusa

Tetavax

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv bjesnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv bjesnila

Rabipur

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv HIB

Act-HIB®

————————————

SmPC

PIL

REVIZIJA

Cjepivo protiv Dtp +HepB +Polio +Hib

Infanrix Hexa

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv kolere

Dukoral

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa za djecu

FSME-IMMUN Junior

————————————

 SmPC

 PIL

***

Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa

FSME-IMMUN

————————————

 SmPC

 PIL

***

Tuberkulin

Tuberkulin Mammalian

————————————

Doc

***

***

Cjepivo protiv varičele

Varivax

 SmPC

PIL

***

***

Imunogloblin protiv bjesnoće

Berirab®

————————————

Doc

***

***