2-fenoksietanol

2-fenoksietanol se u vakcinama koristi kao konzervans, kako bi se sprečio rast mikroba u slučaju da se vakcina biološki  kontaminira, što se može desiti pri ponovljenoj punkciji višedoznih bočica. [ 1 ]