Na koje načine se daje vakcina?

Aplikacija vakcina

Vakcine se aplikuju enteralno (oralno) ili parenteralno (putem igle).

Parenteralni načini (putem igle) su:

  • Intramuskularno
  • Subkutano
  • Intradermalno