EMA potvrdila problematičnost COVID-19 vakcine AstraZeneca

Odbor za procenu rizika na osnovu farmakovigilance ( PRAC ) Evropske agencije za lekove ( EMA ), zaključio je danas, da neuobičajeni slučajevi stvaranja krvnih ugrušaka koje prati nizak nivo trombocita, treba da budu navedeni kao vrlo retki neželjeni efekti  vakcine  AstraZeneca.

EMA podseća zdravstvene radnike i osobe koje primaju vakcinu da budu svesni mogućnosti vrlo retkih slučajeva nastanka krvnih ugrušaka u kombinaciji sa niskim nivoom krvnih pločica u periodu od 2 nedelje nakon vakcinacije.
Do sada se većina prijavljenih slučajeva dogodila kod žena mlađih od 60 godina u roku od 2 nedelje od vakcinacije.

Osobe koji su primile vakcinu trebaju odmah da potraže medicinsku pomoć ako imaju sledeće simptome: 

Primećena je pojava krvnih ugrušaka u venama u mozgu (cerebralna venska sinusna tromboza), abdomenu (tromboza splanhičnih vena) i u arterijama, zajedno sa niskim nivoom krvnih pločica i povremenim krvarenjem.

Odbor je izvršio detaljnu reviziju 62 slučaja cerebralne venske sinusne tromboze i 24 slučaja tromboze splanhičnih vena prijavljenih EU bazi podataka o bezbednosti lekova (EudraVigilance), od kojih je 18 slučajeva bilo sa smrtnim ishodom i zatražio nove studije i dopune tekućih kako bi se pružilo više informacija.

Što se tiče mehanizma nastanka, smatra se da vakcina može pokrenuti imuni odgovor koji dovodi do atipičnog poremećaja, sličnog trombocitopeniji izazvanoj heparinom.

U ovom trenutku nije moguće identifikovati određene faktore rizika. | 1 |