Kalendar vakcinacije dece Brčko Distrikt – Kalendar vakcinacije odraslih Brčko Distrikt – Kalendar vakcinacije Brčko Distrikt 2020 – Kalendar vakcinacije Brčko Distrikt 2021 – Kalendar vakcinacije beba Brčko Distrikt

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE U BRČKO DISTRIKTU 

SmPC – sažetak karakteristika lijeka

PIL – uputstvo za pacijente

FITOMENADION
(Vitamin K)
Farmacija 2011 d.o.o.

Euvax B®
 SmPC
   PIL

BCG
 PAHO
 PIL
 UNICEF

ImmunoHBs *
 SmPC
 PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
   PIL

Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
   PIL

Euvax B® *
 SmPC
 PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
     PIL
Euvax B® *
 SmPC
   PIL

* Za vrijeme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dijete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dijete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 
ili
PRIORIX®
 SmPC
   PIL
PENTAXIM®
 SmPC
   PIL
IMOVAX DT ADULT
 SmPC
   PIL

M-M-RVAXPRO®
 SmPC
   PIL
SCIENTIFIC DISCUSSION 
ili
PRIORIX®
 SmPC
   PIL

bOPV
 SmPC
   PIL
IMOVAX DT ADULT
 SmPC
   PIL

bOPV
 SmPC
   PIL
FITOMENADION – Vitamin K       TD
BCG  – Vakcina protiv tuberkuloze 2019/2020      TD 2019/2020     2020/2021
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B 2019/2020            Link2 2019/2020     2020/2021
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle 2019/2020       2020/2021
ImmunoHBs – Hepatitis B imunoglobulin, humani 
Tetraxim® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize 2019-2020     2020-2021
Prevenar 13® – Vakcina protiv pneumokoka 2020/2021
PENTAXIM® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, (acelularna komponentna), dječije paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)            Link 2
M-M-RVAXPRO® – Vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke 2019/2020     2020/2021
Priorix® – Vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke
Dvovalentna oralna vakcina protiv poliomijelitisa,tip 1 i 3         
IMOVAX DT ADULT – Vakcina protiv difterije i tetanusa-formulacija za starije od sedam godina 2019/2020     2020/2021
NIMENRIX – Vakcina protiv meningitisa 2019/2020     2020/2021
VaxigripTetra – Vakcina proitiv gripa 2018/2019     2019/2020     2020/2021     PO
TETAVAX®– Vakcina protiv tetanusa
Tetanus antitoksin       TD
TETANUS GAMMA – Tetanus imunoglobulin, humani       TD
VERORAB – Vakcina protiv bjesnila 2019/2020      TD 2019/2020     2020/2021
VIEKVIN® – antiserum (evropski) protiv zmijskog otrova       TD

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

DTaP+IPV

TETRAXIM®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv bjesnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv meningitisa

NIMENRIX

———————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv hepatitisa B za odrasle

Euvax B

———————

 SmPC

 PIL

Imunoglobulin humani antitetanusni

TETANUS GAMMA

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAX

————————————

 SmPC

 PIL

Antiviperni serum

VIEKVIN®

————————————

 SmPC

 PIL

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL