Kalendar vakcinacije dece Srbija – Kalendar vakcinacije odraslih Srbija – Kalendar vakcinacije Srbija 2020 – Kalendar vakcinacije Srbija 2021 – Kalendar vakcinacije beba Srbija

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT
KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE

SmPC – sažetak karakteristika leka

PIL – uputstvo za lek

PAK – tekst za spoljnje i unutrašnje pakovanje

Konakion® MM
(Vitamin K)
 SmPC
 PIL
  PAK

BCG vakcina, liofilizovana
 SmPC
 PIL
 PAK

Euvax B®
 SmPC
 PIL
 PAK

ImmunoHBs *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Euvax B®
 SmPC
 PIL
 PAK

Euvax B® *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
 PAK

Synflorix®
 SmPC
 PIL
 PAK

Euvax B® *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
 PAK

Synflorix®
 SmPC
 PIL
 PAK
PENTAXIM®
 SmPC
 PIL
 PAK

Synflorix®
 SmPC
 PIL
 PAK
M-M-RVAXPRO®
 SmPC
 PIL
 PAK
SCIENTIFIC DISCUSSION 

Euvax B® *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Za vreme trudnoće  žene  testiraju krv na marker virusa hepatitisa B koji se zove hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Ako je HBsAg test majke pozitivan, dete će na rođenju primiti injekciju hepatitis B imunoglobulina (HBIG)  kao i vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon toga, sa navršenih 1, 2 i 12 mjeseci dete ponovo prima vakcinu protiv hepatitisa B.

Dvovalentna oralna vakcina protiv poliomijelitisa, tip 1 i 3 
 SmPC
 PAK
ili
IMOVAX POLIO
 SmPC
  PIL
 PAK

* Revakcinacija protiv dečije paralize sprovodi se davanjem žive oralne dvovalentne vakcine  (bOPV) ili inaktivisane polio vakcine (IPV) koja može da se da u formi pojedinačne ili kombinovane vakcine. U slučajevima imunodeficijencije daje se isključivo IPV.

Od sezone 2020/2021 koristiće se samo IPV vakcina (Imovax Polio)


M-M-RVAXPRO®
 SmPC
  PIL
 PAK
SCIENTIFIC DISCUSSION 

DITEVAKSAL-T®
 SmPC
 PIL
 PAK
Euvax B® *
 SmPC
 PIL
 PAK

* Vakcina protiv hepatitisa B za decu koja do tada nisu vakcinisana sa tri doze vakcine po šemi 0,1,6 meseci.

Dvovalentna oralna vakcina protiv poliomijelitisa, tip 1 i 3 *
 SmPC
 PAK
ili
IMOVAX POLIO
 SmPC
  PIL
 PAK

* Revakcinacija protiv dečije paralize sprovodi se davanjem žive oralne dvovalentne vakcine  (bOPV) ili inaktivisane polio vakcine (IPV) koja može da se da u formi pojedinačne ili kombinovane vakcine. U slučajevima imunodeficijencije daje se isključivo IPV.

Od sezone 2020/2021 koristiće se samo IPV vakcina (Imovax Polio)


DITEVAKSAL-T® za odrasle
 SmPC
 PIL
 PAK
Konakion® MM – Vitamin K
BCG vakcina, liofilizovana – Vakcina protiv tuberkuloze
Euvax B® – Vakcina protiv hepatitisa B
ImmunoHBs – Hepatitis B imunoglobulin, humani
PENTAXIM® – Vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, (acelularna komponentna), dječije paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)
M-M-RVAXPRO® – Vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke
Synflorix® – Vakcina protiv pneumokoka
Act-HIB® – Vakcina protiv Haemophilus Influenzae tip b
DITEVAKSAL-T®  – Vakcina protiv difterije i tetanusa za decu
DITEVAKSAL-T® za odrasle – Vakcina protiv difterije i tetanusa za odrasle     IZJZS
Dvovalentna oralna vakcina protiv poliomijelitisa,tip 1 i 3
Imovax Polio – Vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana     IZJZS
Twinrix® Adult – Vakcina protiv hepatitisa A i B      IZJZS
Avaxim® 160 U – Vakcina protiv hepatitisa A za odrasle
Varilrix® – Vakcina protiv varičele, živa     IZJZS
Menactra – Vakcina protiv meningitisa
Prevenar 13® – Vakcina protiv pneumokoka
Stamaril® – Vakcina protiv žute groznice
Synagis® – Vakcina protiv respiratornog sincicijalnog virusa
Influvac® – Vakcina protiv gripa (2015/2016)
Influvac® Tetra – Vakcina protiv gripa za lica starija od 3 godine  (2020/2021)
VAXIGRIP® – Vakcina protiv gripa (2013/2014)     2014/2015     2016/2017     2017/2018     2018-2019
VaxigripTetra – Vakcina protiv gripa (2019/2020)
VaxigripTetra – Vakcina protiv gripa za decu uzrasta 6-36 meseci (2020/2021)
Gardasil® – Vakcina protiv humanog papilomavirusa (tipovi 6, 11, 16, 18) BEOGRAD     NOVI SAD     IZJZS
Typhim Vi – Vakcina protiv trbušnog tifusa
TETAVAKSAL-T® – Vakcina protiv tetanusa     IZJZS
Tetagam® P – Tetanus imunoglobulin, humani
VERORAB – Vakcina protiv bjesnila
Humani antirabijski imunoglobulin
Vakcina protiv difterije i tetanusa, za odrasle, adsorbovana
 SmPC
  PIL
 PAK

Pneumokokna, polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
 SmPC
 PIL
 PAK

Vakcina protiv tetanusa, adsorbovana
 SmPC
 PIL
 PAK

Tetanus imunoglobulin – humani
 SmPC
 PIL
 PAK

Vakcina protiv meningitisa, (tip A+C+W135+Y)
 SmPC
 PIL
 PAK

Vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana
 SmPC
 PIL
 PAK

Vakcina protiv hepatitisa A, inaktivisana
 SmPC
 PIL
 PAK

Vakcina protiv trbušnog tifusa, polisaharidna
 SmPC
 PIL
 PAK

Vakcina protiv žute groznice (živa atenuirana)
 SmPC
 PIL
 PAK

Javne nabavke

OSTALE VAKCINE KOJE SE PRIMAJU PO EPIDEMIOLOŠKIM I KLINIČKIM INDIKACIJAMA

Vakcina protiv hepatitisa A za odrasle

Avaxim® 160 U

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv hepatitisa A i B

Twinrix® Adult

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv meningitisa

Menactra

———————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv pneumokoka

Prevenar 13®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv žute groznice

Stamaril®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv RSV

Synagis®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa

TorVaxFlu®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa

VaxigripTetra

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv gripa

Influvac® Tetra

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv HPV

Gardasil®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv trbušnog tifusa

Typhim Vi

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv tetanusa

TETAVAKSAL-T®

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Imunoglobulin humani antitetanusni

Tetagam® P

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv besnila

VERORAB

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Imunoglobulin humani antirabijski

-||-

————————————

 SmPC

 PIL

 PAK

Vakcina protiv varičele

Varilrix®

————————————

SmPC¹  SmPC²

PIL¹  PIL²

PAK¹  PAK²

Vakcina protiv HIB

Act-HIB®

————————————

SmPC

PIL

REVIZIJA 8. MAJ 2019