Kolektivni imunitet

Kolektivni imunitet predstavlja otpornost neke populacije prema pojedinim bolestima. Izražava se kao proporcija imunih u kolektivu. Stepen kolektivnog imuniteta potreban da bi se sprečila bolest zavisi od dužine zaraznosti pojedinca, sposobnosti da prenese zarazu, vrste i načina prenošenja agensa, gustine kolektiva i intenziteta kontakata.
Postojanjem kolektivnog imuniteta mogu se objasniti: izostanak epidemije, ciklične varijacije i samoregulacija epidemije.