Kontraindikacije na vakcinu

Prosto rečeno, kontraindikacije predstavljaju nepoželjno stanje organizma za neki lek ili medicinsko sredstvo odnosno preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Primer:  Primenu Euvax B vakcine je potrebno odložiti u slučaju akutne bolesti, praćene povišenom temperaturom. Kod pacijenata koji pate od multiple skleroze, bilo kakva stimulacija imunog sistema može indukovati pogoršanje simptoma bolesti. Usled toga, kod ovih pacijenata, potrebno je proceniti korist od vakcinacije protiv hepatitisa B u odnosu na rizik od pogoršanja multiple skleroze.