Kako bi istraživanje bilo objektivno, na prvom mestu je pouzdanost informacija na koje se oslanjamo.

Kao izvore podataka koristićemo:

 • Portal javnih nabavki

  Naziv vakcina koje se primaju.

 • Pravno Informacioni Sistem Republike Srbije

  Pravilnik o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti (KALENDAR IMUNIZACIJE).

 • ALIMS

  Podaci o sastavu vakcina, doziranju, načinu primene, bezbednosti, efikasnosti, kontraindikacijama, neželjenim dejstvima, posebnim upozorenjima i merama opreza, interakcijama sa drugim lekovima, farmakodinamičkim i farmakokinetičkim podacima, kliničkim i pretkliničkim podacima, transmisiji, farmakovigilanci itd.

 • PubMed

  Pretraživač koji pristupa prvenstveno MEDLINE bazi referenci i sažetaka o naukama o životu i biomedicinskim temama.
  Nacionalna medicinska biblioteka Sjedinjenih Američkih Država (NLM) pri Nacionalnom institutu za zdravstvo održava bazu podataka kao deo Entrez sistema pronalaženja informacija.
  MEDLINE (Sistem medicinske literature i sistem za pretraživanje na mreži, ili MEDLARS Online) je bibliografska baza podataka o naukama o životu i biomedicinskim podacima.
  Sadrži bibliografske podatke za članke iz akademskih časopisa koji pokrivaju medicinu, sestrinstvo, farmaciju, stomatologiju, veterinarstvo i zdravstvenu zaštitu.
  MEDLINE takođe pokriva veći deo literature iz biologije i biohemije, kao i područja poput molekularne evolucije.

  Pored toga PubMed pruža pristup:

    Starijim referencama iz verzije za štampanje Index Medicus (od 1951.)  kao i ranijim referencama na neke časopise  (Science, BMJ, Annals of Surgery)  pre nego što su indeksirani u Index Medicus-u i MEDLINE-u
    Zbirkama knjiga dostupnih u punom tekstu i drugih podskupova zapisa NLM
    PMC citatima (PubMed Central (PMC) je besplatno digitalno skladište koje arhivira javno dostupne naučne članke u punom tekstu koji su objavljeni u časopisima biomedicine i nauke o životu)
    NCBI Bazi (Nacionalni centar za biotehnološke informacije)

 • Elsevier

  Najveći svetski snabdevač naučnih, tehničkih i medicinskih informacija.
  Obuhvata časopise:

  •  The Lancet
  •  Cell
  •  ScienceDirect
  •  Trends
  Current Opinion
  Onlajn bazu  sažetaka i citata Scopus.

Isti postupak je primenjen za Crnu Goru, BIH i Hrvatsku.

Kako bi istraživanje bilo objektivno, na prvom mestu je pouzdanost informacija na koje se oslanjamo.

Kao izvore podataka koristićemo:

 • Portal javnih nabavki

  Naziv vakcina koje se primaju.

 • Pravno Informacioni Sistem Republike Srbije

  Pravilnik o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti (KALENDAR IMUNIZACIJE).

 • ALIMS

  Podaci o sastavu vakcina, doziranju, načinu primene, bezbednosti, efikasnosti, kontraindikacijama, neželjenim dejstvima, posebnim upozorenjima i merama opreza, interakcijama sa drugim lekovima, farmakodinamičkim i farmakokinetičkim podacima, kliničkim i pretkliničkim podacima, transmisiji, farmakovigilanci itd.

 • PubMed

  Pretraživač koji pristupa prvenstveno MEDLINE bazi referenci i sažetaka o naukama o životu i biomedicinskim temama.
  Nacionalna medicinska biblioteka Sjedinjenih Američkih Država (NLM) pri Nacionalnom institutu za zdravstvo održava bazu podataka kao deo Entrez sistema pronalaženja informacija.
  MEDLINE (Sistem medicinske literature i sistem za pretraživanje na mreži, ili MEDLARS Online) je bibliografska baza podataka o naukama o životu i biomedicinskim podacima.
  Sadrži bibliografske podatke za članke iz akademskih časopisa koji pokrivaju medicinu, sestrinstvo, farmaciju, stomatologiju, veterinarstvo i zdravstvenu zaštitu.
  MEDLINE takođe pokriva veći deo literature iz biologije i biohemije, kao i područja poput molekularne evolucije.

  Pored toga PubMed pruža pristup:

    Starijim referencama iz verzije za štampanje Index Medicus (od 1951.)  kao i ranijim referencama na neke časopise  (Science, BMJ, Annals of Surgery)  pre nego što su indeksirani u Index Medicus-u i MEDLINE-u
    Zbirkama knjiga dostupnih u punom tekstu i drugih podskupova zapisa NLM
    PMC citatima (PubMed Central (PMC) je besplatno digitalno skladište koje arhivira javno dostupne naučne članke u punom tekstu koji su objavljeni u časopisima biomedicine i nauke o životu)
    NCBI Bazi (Nacionalni centar za biotehnološke informacije)

 • Elsevier

  Najveći svetski snabdevač naučnih, tehničkih i medicinskih informacija.
  Obuhvata časopise:

  •  The Lancet
  •  Cell
  •  ScienceDirect
  •  Trends
  Current Opinion
  Onlajn bazu  sažetaka i citata Scopus.

Isti postupak je primenjen za Crnu Goru, BIH i Hrvatsku.