Neonatalna žutica

Žutica je jedno od najčešćih stanja koje zahteva medicinsku pažnju kod novorođenčadi.
Žutica se manifestuje žutom bojom kože i beonjača i uzrokovana je povećanim nivoom bilirubina u cirkulaciji, stanje poznato kao hiperbilirubinemija.
Oko 60% terminskih i 80% preterminskih beba razvije žuticu u prvoj nedelji života, a kod oko 10% beba koje sisaju, žutica traje do prvog meseca.
Za većinu beba, rana žutica je bezopasna.
Ponekad, neke bebe mogu razviti veoma visok nivo bilirubina, koji može biti štetan ako se ne leči.
Dijagnostika i sama procena žutice mogu biti problematični, posebno kod beba sa tamnijom bojom kože.
Jednom, kada se dijagnostifikuje žutica, postavlja se pitanje tajminga odnosno vremena lečenja, a postoji takođe široko rasprostranjeno oprečno mišljenje po pitanju primjene fototerapije i eksangvinotransfuzije.
Prilikom lečenja i nege treba voditi računa o željama roditelja. Dobra komunikacija je veoma bitna.
Trebala bi biti potkrepljena informacijama zasnovanim na dokazima i da omogući roditeljima da donesu informisane odluke o zdravstvenoj zaštiti svoje bebe.

[ 1 ] [ 2 ]

U Srbiji, bebe odmah na rođenju dobiju vitamin K ( Konakion® MM ) i vakcinu protiv hepatitisa B ( Euvax B® ).

Ako pogledamo neželjene reakcije kod vitamina K videćemo:

 • žutica
 • hiperbilirubinemija
 • povišene vrednosti GOT (Glutamic-oxaloacetic transaminase) i GGT (Gamma-glutamyl transpeptidase)
 • bol u stomaku
 • konstipacija
 • meke stolice
 • slabost
 • agitirnost
 • kožne ospe

Uzrok ovih pojava se ne može odrediti. Većina ovih neželjenjih efekata nije smatrana ozbiljnim i rešeni su bez ikakvog lečenja. Parenteralno davanje prevremeno rođenim bebama telesne mase manje od 2,5 kg može da poveća rizik za razvoj kernikterusa (bilirubinske encefalopatije).

Ako pogledamo neželjene reakcije kod vakcine protiv hepatitisa B videćemo (izdvojeno između ostalog):

 • Povremeno: neonatalna žutica
 • Poremećaji jetre i bilijarnog sistema : povišeni enzimi jetre i poremećaj funkcije jetre.

Razumno pitanje glasi: U kojem udelu vitamin K i vakcina protiv hepatitisa B  učestvuju u razvoju  žutice kod novorođenčadi?