Neželjene reakcije na vakcinu

Neželjena reakcija jeste svaka štetna i nenamerno izazvana reakcija na lek koja se pojavila pri primeni uobičajene doze leka kod ljudi (u svrhu lečenja, sprečavanja bolesti, postavljanja dijagnoze, obnove, poboljšanja ili promene fiziološke funkcije), ili pri primeni bilo koje doze leka u toku kliničkog ispitivanja.

Neočekivana neželjena reakcija jeste reakcija na lek čija priroda, ozbiljnost ili ishod nisu opisani u sažetku karakteristika leka, odnosno brošuri za istraživača za lekove koji su u kliničkim ispitivanjima.

Neželjeni događaj jeste neželjeno iskustvo koje se dogodilo u periodu primene leka i za koje uzročno-posledična veza sa primenom leka ne mora da bude dokazana. Neželjeno iskustvo predstavlja bilo koji nenameravani i neželjeni znak (npr. abnormalni laboratorijski nalaz), simptom ili bolest, vremenski povezan sa primenom leka.

Ozbiljna neželjena reakcija/neželjeni događaj jeste svaka neželjena reakcija/neželjeni događaj koji imaju za posledicu:

 • smrt,
 • neposrednu životnu ugroženost,
 • trajno ili teško oštećenje/invalidnost,
 • bolničko lečenje ili produžetak postojećeg bolničkog lečenja,
 • kongenitalne anomalije, odnosno defekt otkriven po rođenju,
 • drugo medicinski značajno stanje.

Interakcija jeste promena farmakokinetičkih ili farmakodinamičkih svojstava leka uzrokovana istovremenom primenom drugog leka, hrane, ili neke druge supstance.

Ovo je spisak poznatih neželjenih reakcija kod vakcina koje se daju po kalendaru obavezne imunizacije dece u Republici Srbiji:
(Ostale vakcine koje nisu obavezne nisu uzete u obzir)

 1. Afebrilne konvulzije ili epileptički napadi,
 2. Agitirnost
 3. Alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača)
 4. Alopecija
 5. Anafilaktoidne reakcije
 6. Angioneurotski edem
 7. Anoreksija
 8. Apsces
 9. Apnea
 10. Artritis
 11. Artralgija
 12. Aseptični meningitis
 13. Astenija
 14. Ataksija
 15. Atipične male boginje
 16. Atrofija
 17. Bol
 18. Bol u grlu
 19. Bol u stomaku
 20. Bol u uhu
 21. Bol u zglobovima
 22. Branhijalni neuritis
 23. Bronhospazam
 24. Dijareja
 25. Dispepsija
 26. Dizurija
 27. Edem
 28. Ekcem
 29. Encefalitis
 30. Encefalitis sa inkluzionim telima posle infekcije virusom malih boginja (MIBE)
 31. Encefalopatija
 32. Epididimitis
 33. Eritem
 34. Eritematozni osip
 35. Erythema multiforme
 36. Erythema nodosum
 37. Facijalna paraliza
 38. Faringitis
 39. Febrilne konvulzije
 40. Gađenje
 41. Glavobolja
 42. Groznica
 43. Gubitak apetita
 44. Guillain-Barre sindrom
 45. Hematom
 46. Herpes zoster
 47. Hiperbilirubinemija
 48. Hipoestezija
 49. Hipotenzija
 50. Hipotonično-hiporesponzivna epizoda
 51. Induracija
 52. Infekcija gornjeg respiratornog trakta
 53. Inflamacija
 54. Infiltrat u obliku čvorića
 55. Iritabilnost
 56. Insomnija
 57. Jeza
 58. Kawasaki-jeva bolest
 59. Keratitis
 60. Konjunktivitis
 61. Konstipacija
 62. Konvulzije (uključujući i febrilne napade)
 63. Kožne ospe
 64. LE sindrom
 65. Lezije korena nerava (radikulopatija)
 66. Limfadenopatija
 67. Lupoidne kožne promene
 68. Makulo-papularni osip
 69. Migrena
 70. Mijalgija
 71. Mijelitis
 72. Monilijaza
 73. Morbiliformni raš ili druge vrste raša
 74. Nazofaringitis
 75. Nauzeja
 76. Nekroza
 77. Nervoza
 78. Neuobičajeni plač
 79. Neuritis
 80. Neuropatija
 81. Nervna gluvoća
 82. Očna paraliza
 83. Optički neuritis
 84. Opšta slabost
 85. Orhitis
 86. Osteitis ili osteomijelitis
 87. Otitis media
 88. Ošamućenost
 89. Ožiljci
 90. Palpitacije
 91. Panikulitis
 92. Papilitis
 93. Paraliza
 94. Parestezija
 95. Pareza
 96. Parotitis
 97. Pityriasis rosea
 98. Plikovi
 99. Pneumonija
 100. Pneumonitis
 101. Pogoršanje MS
 102. Pojačano znojenje
 103. Polineuritis
 104. Polineuropatija
 105. Poremećaj funkcije jetre
 106. Poremećaj vida
 107. Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema (neutropenija)
 108. Pospanost
 109. Povećan ESR
 110. Povećanje transaminaze
 111. Povišeni enzimi jetre
 112. Povraćanje
 113. Promene osetljivosti na toplotu
 114. Pruritus
 115. Purpura
 116. Razdražljivost
 117. Regionalna limfadenopatija
 118. Retinitis
 119. Retrobulbarni neuritis
 120. Rigor
 121. Rinitis
 122. Rinoreja
 123. Serumska bolest
 124. Simptomi slični gripu
 125. Sindrom sličan MS
 126. Sinkopa
 127. Slabost
 128. Slabost u mišićima
 129. Somnolencija
 130. Stevens-Johnson sindrom
 131. Subakutni sklerozni panencefalitis
 132. Supurativni limfadenitis
 133. Tahikardija
 134. Tinitus
 135. Trombocitopenija
 136. Ukočenost
 137. Ulceracija
 138. Uporan plač
 139. Urtikarija
 140. Uvećanje limfnih čvorova
 141. VAPP-Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis
 142. Vaskulitis
 143. Vrtoglavica
 144. Zatvor
 145. Žarenje
 146. Žutica

Vakcina koja nije po kalendaru obavezne imunizacije ali se daje deci kao preventiva protiv respiratornog sincicijalnog virusa jeste vakcina Synagis®.

Kod ove vakcine  kao jedna od neželjenih reakcija navedena je smrt.  4.4. 

Uputstvo za nadzor nad neželjenim događajima nakon imunizacije
Vodič za zdravstvene radnike – prijavljivanje neželjenih događaja nakon imunizacije