Гам-КОВИД-Вак | Kombinovana vektorska vakcina

Proizvod:

Gam-COVID-Vac Component I, rastvor za injekciju, 0.5 mL

Gam-COVID-Vac Component II, rastvor za injekciju, 0.5 mL

Generički naziv:

Kombinovana vektor vakcina protiv infekcija koronavirusom izazvanih SARS-CoV-2 virusom

Proizvođač:

FSBI „NRCEM N.A. N.F. GAMALEYA“ OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION, 18 Gamalei, Moskva, Ruska Federacija

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RUSKE FEDERACIJE

UPUTSTVO

ZA MEDICINSKU PRIMENU LEKA

 Гам-КОВИД-Вак, Kombinovana vektorska vakcina za prevenciju infekcije koronavirusom izazvane virusom SARS-CoV-2

 ▼ Ovaj medicinski preparat je registrovan u postupku registracije preparata, namenjenih za upotrebu u uslovima pretnje od nastanka, pojave i otklanjanja vanrednih situacija. Uputstvo je pripremljeno na osnovu ograničenog obima kliničkih podataka o upotrebi leka i biće ažurirano kako novi podaci budu pristizali. Primena leka je moguća samo u uslovima medicinskih ustanova koje imaju pravo da na propisani način vrše prevenciju vakcinacijom stanovništva.

 Registracioni broj: ЛП-006395 ______________________

Trgovačko ime: Гам-КОВИД-Вак, Kombinovana vektorska vakcina za prevenciju infekcije koronavirusom, izazvane virusom SARS-SoV-2

Međunarodno nepatentirano ime ili naziv grupe:

Vakcina za prevenciju nove infekcije koronavirusom (COVID-19)

Farmaceutski oblik: rastvor za intramuskularnu primenu

Sastav po 1 dozi.

Komponenta I sadrži:

Aktivnu supstancu: rekombinantne adenovirusne čestice 26. serotipa, koje sadrže gen proteina S virusa SARS-CoV-2 u količini 1,0±0,5) х 1011  čestica/doza.

Pomoćne supstance: Tris(hidroksilmetil)aminometan – 1,21 mg, natrijum hlorid – 2,19 mg, saharoza – 25,0 mg, magnezijum hlorid heksahidrat – 102,0 μg, dinatrijumova so etilendiamin-tetrasirćetne kiseline dihidrat – 19,0 μg, polisorbat 80 – 250 μg, etanol 95% – 2,5 μl, voda za injekcije do 0,5 ml.

Komponenta II sadrži:

Aktivnu supstancu: rekombinantne adenovirusne čestice 5. serotipa, koje sadrže gen proteina S virusa SARS-CoV-2 u količini 1,0±0,5) х 1011  čestica/doza.

Pomoćne supstance: Tris(hidroksilmetil)aminometan – -1,21 mg, natrijum hlorid – 2,19 mg, saharoza – 25,0 mg, magnezijum hlorid heksahidrat – 102,0 μg, dinatrijumova so etilendiamin-tetrasirćetne kiseline dihidrat – 19,0 μg, polisorbat 80 – 250 μg, etanol 95% – 2,5 μl, voda za injekcije 0,5 ml.

Opis:

Komponenta I. Zamrznuti rastvor. Predstavlja gustu, stvrdnutu masu beličaste boje. Nakon odmrzavanja: homogeni bezbojni ili s prelivom u žućkasto blago opalescentni rastvor.

Komponenta II. Zamrznuti rastvor. Predstavlja gustu, očvrslu masu beličaste boje. Nakon odmrzavanja: homogeni bezbojni ili s prelivom u žućkasto blago opalescentni rastvor.

Karakteristike: Vakcina je dobijena biotehnološkom metodom, kod koje se ne koristi virus SARS-CoV-2 koji je patogen za ljude. Preparat se sastoji od dve komponente: komponenta I i komponenta II. Komponenta I uključuje rekombinantni adenovirusni vektor zasnovan na humanom adenovirusnom serotipu 26. serotipa, koji nosi gen proteina S virusa SARS-CoV-2, komponenta II sadrži vektor zasnovan na humanom adenovirusu 5. serotipa koji nosi gen proteina S virusa SARS-CoV-2.

Farmakoterapijska grupa: Medicinski imunobiološki preparat – vakcina.

ATC klasifikacija: J07B

Farmakološka svojstva

Vakcina indukuje formiranje humoralnog i ćelijskog imuniteta protiv infekcije koronavirusom, izazvane virusom SARS-CoV-2.

Imunološka efikasnost.

Imunološka svojstva i bezbednost vakcine proučavana su u kliničkoj studiji kod zdravih odraslih dobrovoljaca oba pola uzrasta od 18 od 60 godina: 9 dobrovoljaca primalo je komponentu I, 9 – komponentu II, 20 – u režimu prime-boost. Imunogenost je procenjivana prema nivou IgG antitela u odnosu na protein S koronavirusa SARS-CoV-2 i antitela koja neutrališu virus, takođe i prema stvaranju specifičnih T-pomoćnih (CD4+) и citotoksičnih (CD8+) limfocita.

Procena nivoa specifičnog IgG izvršena je poređenjem s početnim nivoom antitela (pre imunizacije). Svi učesnici studije, koji su dobili preparat, razvili su specifična antitela. Prosečna vrednost geometrijskog titra 42. dana iznosila je 14.703, uz 100% serokonverzije. Takođe su 42. dana od početka vakcinacije u krvnom serumu svih dobrovoljaca otkrivena antitela, koja neutralizuju virus SARS-CoV-2 sa prosečnim titrom 49,3.

Aktivnost ćelijskog imuniteta procenjena je u testu limfoproliferacije CD4+ i CD8+, kao i prema povećanju koncentracije interferona gama kao odgovor na stimulaciju mitogenom (glikoprotein S).

Imunizacija preparatom Гам-КОВИД-Вак uzrokovala je stvaranje intenzivnog antigen-specifičnog ćelijskog antiinfektivnog imuniteta kod 100% dobrovoljaca (stvaranje antigen-specifičnih ćelija obe populacije T limfocita: T pomoćnih (CD4+) i T ubica (CD8+) i značajno povećanje sekrecije IFNɣ).

Zaštitni titar antitela trenutno nije poznat. Trajanje zaštite nije poznato. Kliničke studije po pitanju proučavanja epidemiološke efikasnosti nisu sprovedene.

Indikacije za primenu:

Prevencija nove infekcije koronavirusom (COVID-19) kod odraslih starosti 18-60 godina

Kontraindikacije:

– Preosetljivost na bilo koju komponentu vakcine ili vakcine, koja sadrži slične komponente;

– teške alergijske reakcije u anamnezi;

– akutne zarazne i neinfektivne bolesti, pogoršanje hroničnih bolesti – vakcinacija se vrši 2-4 nedelje nakon ozdravljenja ili remisije. Kod lakših akutnih respiratornih virusnih infekcija, akutnih infektivnih bolesti gastrointestinalnog trakta – vakcinacija se vrši pošto se temperatura normalizuje;

– trudnoća i period dojenja;

– starost do 18 godina (zbog odsustva podataka o efikasnosti i bezbednosti)

Kontraindikacije za davanje komponente II

– teške postvakcinalne komplikacije (anafilaktički šok, ozbiljne generalizovane alergijske reakcije, konvulzivni sindrom, temperatura iznad 40°C itd.) kao posledica davanja komponente I vakcine;

Uz oprez

Kod hroničnih oboljenja jetre i bubrega, teških poremećaja endokrinog sistema (diabetes mellitus), teških oboljenja hematopoetskog sistema, epilepsije, moždanih udara i drugih bolesti centralnog nervnog sistema, bolesti kardiovaskularnog sistema (infarkta miokarda u anamnezi, miokarditisa, endokarditisa, perikarditisa, ishemijske bolesti srca), primarne i sekundarne imunodeficijencije, autoimunih bolesti, plućnih bolesti, astme i HOPB, kod bolesnika s dijabetesom i metaboličkim sindromom, s alergijskim reakcijama, atopijom, ekcemom.

Napomena RS

Mesta na kojima se vrši vakcinacija u Republici Srbiji određuju se u skladu sa nacionalnim propisima za sprovođenje imunizacije.

Mesta na kojima se vrši vakcinacija moraju biti opremljena anti-šok terapijom u skladu s Naredbom Ministarstva zdravstva Ruske Federacije od 20. decembra 2012. N 1079n „O utvrđivanju standarda hitne medicinske pomoći pri anafilaktičkom šoku“.

Na dan vakcinisanja pacijenta mora pregledati lekar: opšti pregled i merenje telesne temperature obavezni su, ukoliko temperatura prelazi 37°C, vakcinacija se ne vrši.

Primena u trudnoći i u periodu dojenja

Lek je kontraindikovan tokom perioda trudnoće i dojenja, jer njegova efikasnost i bezbednost u tom periodu nisu proučavani.

Način primene i doze

Vakcina je namenjena samo za intramuskularnu primenu. Intravenska primena preparata strogo je zabranjena. Vakcina se ubrizgava u deltoidni mišić (gornju trećinu spoljašnje površine ramena). Ako je nemoguće ubrizgati u deltoidni mišić, lek se ubrizgava u lateralni bedreni mišić.

Vakcinacija se izvodi u dve faze: prvom komponentom I u dozi od 0,5 ml, zatim nakon 3 nedelje – komponentom II u dozi od 0,5 ml.

Nakon davanje vakcine pacijent mora biti pod nadzorom zdravstvenih radnika 30 minuta.

Napomena RS

Davanje vakcinisanom licu ili njegovom staratelju dokumenta o vakcinaciji sa podsetnikom o primeni druge doze vakcine vršiće se u skladu sa nacionalno određenim zahtevima u Republici Srbiji u vezi sa ovom imunizacijom

Priprema rastvora za injekcije:

Pre vakcinacije bočica ili ampula s komponentom I ili II vadi se iz zamrzivača i čuva na sobnoj temperaturi dok se potpuno ne odmrzne. Ostaci leda nisu dozvoljeni! Bočica ili ampula se protrlja spolja alkoholnom maramicom da bi se uklonila vlaga. Sadržaj se meša laganim ljuljanjem. Protresanje boce ili ampule nije dozvoljeno!

Skida se zaštitni plastični poklopac s bočice, a gumeni čep se obrađuje alkoholnim ubrusom. Koristeći špric za jednokratnu upotrebu s iglom uzima se doza od 0,5 ml za davanje pacijentu.

Napomena RS:

Vakcina koja je u prometu u RS po rešenju 515-07-20815-20-002 od 30.12.2020. godine sadrži 3,0 ml rastvora odnosno 5 doza vakcine. Nije potrebno dodatno razblaživanje vakcine.

Ako se naredne injekcije iz bilo kojeg razloga odlažu, otvorena bočica od 3,0 ml može se čuvati najduže 2 sata na sobnoj temperaturi.

Čuvanje otvorene bočice (ampule) od 0,5 ml nije dozvoljeno!

Ponovno zamrzavanje bočice s rastvorom nije dozvoljeno!

Napomena RS

Beleženje i evidenciju podataka o sprovedenoj vakcinaciji vakcinom Gam-COVID-Vac će se vršiti u skladu sa nacionalno određenim zahtevima u Republici Srbiji u vezi sa ovom imunizacijom.

Preparat nije prikladan za upotrebu ukoliko nisu celi pakovanje i/ili oznaka na bočici ili ampule, kao ni ukoliko su mu promenjena fizička svojstva (zamućenje, obojenost), u slučaju da je nepravilno čuvan i/ili da mu je istekao rok trajanja.

▼ Informacija za zdravstvene radnike, koji vrše vakcinaciju medicinskim preparatom: ovaj medicinski preparat registrovan je u skladu s posebnom procedurom registracije, zbog čega je neophodno obavestiti Saveznu službu za nadzor u oblasti zdravstva o svakoj činjenici upotrebe medicinskog preparata unosom informacija u odgovarajuće poglavlje informacionog sistema JDISZ (Jedinstveni državni informacioni sistem u oblasti zdravstva).

Moguća neželjena dejstva

Neželjene pojave, karakteristične za primenu vakcine, koje su se ispoljavale u okviru kliničkih studija, a takođe studija drugih vakcina na osnovu analogične tehnološke platforme, prvenstveno se ispoljavaju u lakom ili srednjem stepenu, mogu nastati tokom prvih 24 časa ili drugog dana nakon vakcinacije i završavaju se tokom naredna tri dana.

Najčešće se mogu javljati kratkotrajne opšte (kratkotrajni sindrom nalik gripu, koji karakterišu groznica, povišena temperatura tela, bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima, iscrpljenost, opšta slabost, glavobolja) i lokalne (bolna osetljivost na mestu injekcije, hiperemija, otok) reakcije. Preporučuje se prepisivanje nesteroidnih antiinflamatornih sredstava (NSAIL) pri povišenju temperature nakon vakcinacije. Ređe se sreću mučnina, dispepsija, smanjenje apetita, ponekad – uvećanje regionalnih limfnih čvorova). Kod nekih pacijenata moguća je pojava alergijskih reakcija, kratkotrajno povećanje nivoa transaminaza, kreatinina i kreatinfosfokinaze u krvnom serumu.

U otvorenom kliničkom ispitivanju bezbednosti, tolerancije i imunogenosti preparata Gam-KOVID-Vak neželjene reakcije (NR) prema učestalosti javljanja mogu se razmatrati kao česte i veoma česte, tačnije odrediti učestalost neželjenih reakcija nije moguće zbog ograničenosti izbora učesnika ispitivanja. Nakon vakcinacije bile su registrovane sledeće NR:

„U opšte poremećaje  reakcije na mestu primanja“ spadale su hipertermija, bol, otok, svrab na mestu vakcinacije, astenija, bol, slabost, pireksija, povišenje temperature kože na mestu vakcinacije, smanjenje apetita. „Poremećaji u pogledu nervnog sistema“: glavobolja, dijareja.

“Poremećaji u pogledu disajnog sistema, organa grudnog koša i medijastinuma“: bol u orofarinksu, kijavica, grebanje u grlu, curenje nosa. „Laboratorijski i intrumentalni podaci“: višesmerna odstupanja pokazatelja imunološkog statusa: povišenje broja T-limfocita, uvećanje procentnog sadržaja limfocita, snižavanje broja prirodnih ćelija-ubica, povećanje broja CD4-limfocita, snižavanje broja CD4-limfocita, povišenje broja B-limfocita, snižavanje broja B-limfocita, povećanje broja prirodnih ćelija-ubica, povišenje broja CD8-limfocita, povišenje nivoa imunoglobulina E (IgE) u krvi, povećavanje srazmere CD4/CD8, smanjenje srazmere CD4/CD8, povišenje nivoa imunoglobulina A (IgA) u krvi, umanjenje procentnog sadržaja limfocita CD8. Odstupanja u opštoj analizi krvi: uvećavanje procentog sadržaja limfocita, snižavanje pokazatelja hematokrita, povećanje broja limfocita, povišenje brzine sedimentacije eritrocita, povišenje broja leukocita, povišenje broja monocita, povišenje broja trombocita, snižavanje broja neutrofila, snižavanje broja trombocita. Odstupanja u opštoj analizi mokraće: eritrociti u mokraći. Većina NR okončana je ozdravljenjem bez posledica (144 NR). Na 42. dan ispitivanja nije okončana 31 NR (ishod je bio nezivestan za – NR i tekao je proces ozdravljenja – 4 NR) – laboratorijska odstupanja imunoloških pokazatelja, što nema klinički značaj (ne zahteva izvođenje dodatnih dijagnostičkih procedura i prepisivanje terapije).

Napomena RS:

Neželjene događaje nakon imunizacije, uključujući imunizaciju vakcinama protiv COVID-19, zdravstveni radnici treba da prijavljuju u skladu sa „Pravilnikom o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja („Sl. Glasnik RS“, br. 44/2017 i 58/2018) i „Uputstvom za nadzor nad neželjenim događajima nakon imunizacije“.

Naziv i broj serije primenjene vakcine mora da bude jasno zabeležen u medicinskoj dokumentaciji pri sprovođenju vakcinacije.

Naziv i broj serije primenjene vakcine mora da bude jasno naveden i pri svakoj prijavi neželjenog događaja nakon imunizacije.

Neželjenje reakcije na vakcinu „Gam-COVID-Vac“ možete da prijavite i Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ putem sledećih podataka:

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

Vojvode Stepe 450, 11152 Beograd

Telefon:  +381113953700

Fax:  +381112468883

e-mail:   office@torlak.rs

Predoziranje lekom

Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja lekom.

Uzevši u obzir, da je izdavanje medicinskog preparata dozvoljeno samo u zdravstveno-preventivnim ustanovama, a samu vakcinaciju obavlja samo kvalifikovano medicinsko osoblje, rizik od predoziranja lekom krajnje je nizak.

Ipak može se pretpostaviti, da je pri slučajnom predoziranju lekom moguć nastanak gore navedenih toksičnih i toksiko-alergijskih reakcija u težem obliku. Ne postoje specifični antidoti za preparat.

Terapeutske mere u datom slučaju uključivaće simptomatsku terapiju u skladu sa indikacijama (antiinflamatornu/ NSAIL i desenzibilizirujuća sredstva), kortikosteroidi – parenteralno pri izraženom toksiko-alergijskom sindromu). Režim prepisivanja preparata mora se izabrati u skladu sa preporukama za primenu i doziranje ovog medicinskog sredstva.

Istovremena primena drugih medicinskih sredstava

Nije izučavana.

Upozorenja i mere opreza

Moguće je da pacijenti, koji dobijaju imunosupresivnu terapiju i pacijenti sa imunodeficitom, ne razviju dovoljan imuni odgovor. Zbog toga je primanje preparata, koji potiskuju funkciju imunog sistema, kontraindikovano minimalno mesec dana pre i nakon vakcinacije zbog rizika od snižavanja imunogenosti.

 Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima, rukovanje mehanizmima

Nisu vršena ispitivanja po pitanju izučavanja uticaja vakcine na sposobnost da se upravlja vozilima i potencijalno opasnim mehanizmima.

 Izgled proizvoda

Rastvor za intramuskularnu aplikaciju, komponenta I – 0,5 ml/doza + komponenta II – 0,5 ml/doza.

Prilikom proizvodnje od strane SDBU  NICEM “N. F. Gamaleja“ Ministarstva zdravlja Rusije (filijala “Medgamal” SDBU NICEM “N. F. Gamaleja” Ministarstva zdravlja Rusije): po 0,5 ml (1 doza) svake komponente preparata u bočice prve hidrolitičke klase (tipa 2R, 4R), hermetički zatvorene gumenim čepovima, pričvršćene poklopcem od aluminijuma ili aluminijum/plastika.

Na bočice se lepi etiketa od papira za pisanje ili za etikete, ili etiketa od samolepljivog materijala.

1 bočica komponente I s uputstvom za upotrebu smešta se u kartonsku kutijicu ili u kutijicu od kartona za kutije; 1 bočica komponente II s uputstvom za upotrebu smešta se u kartonsku kutijicu ili u kutijicu od kartona za kutije.

Prilikom proizvodnje od strane AD „Binofarm“:

Po 0,5 ml (1 doza) svake komponente preparata u ampule od bezbojnog stakla 1-e hidrolitičke klase zapremine 1 ml sa tačkom u boji. Na svaku ampulu lepi se etiketa.

Po 5 ampula svake komponente preparata smešta se u konturnu blister ambalažu od PVC membrane.

Po1 konturno blister pakovanje zajedno sa uputstvom za upotrebu smešta se u kartonsku kutijicu.

Prilikom proizvodnje u AD „GENERIUM“: Po 3,0 ml (5 doza) svake komponente – u bočice neutralnog stakla 1. hidrolitičke klase formata 2R, hermetički zatvorene gumenim čepovima, pričvršćene poklopcima aluminijumsko-plastičnim  sa kontrolom prvog otvaranja.

Na svaku bočicu sa komponentom lepi se samolepljiva etiketa.

1 bočica s komponentom I ili komponentom II zajedno sa uputstvom za medicinsku upotrebu – u kutijicu od kartona za potrošačku ambalažu ili  od uvoznog s držačem od elastične poliuretanske pene.

Uslovi čuvanja: Čuvati na mestu, zaštićenom od svetlosti, pri temperaturi ne višoj od minus18°С.

Za bočice (ampule) po 0,5 ml – nije dozvoljeno čuvanje odmrznutog preparata!

Za bočice po 3,0 ml – čuvati u odmrznutom stanju ne duže od  2 sata. Ponovno zamrzavanje nije dozvoljeno.

Napomena RS:

Vakcina koja je u prometu u RS po rešenju 515-07-20815-20-002 od 30.12.2020. godine sadrži 3,0 ml rastvora odnosno 5 doza vakcine. Bočice sa 3 ml (5 doza vakcine) nakon vađenja iz zamrzivača moraju se upotrebiti u roku od 2 h. Ponovno zamrzavanje nije dozvoljeno.

Čuvati na deci nedostupnom mestu.

Uslovi transporta: Transport preparata se vrši na temperaturi ne višoj od minus 18 °С.

Rok trajanja: 6 meseci. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.

Uslovi za izdavanje: za medicinsko-preventivne ustanove.

Proizvođač:

Naziv i adresa proizvodnih pogona proizvođača medicinskog preparata:

1) SDBU NICEM „N. F. Gamaleja“ Ministarstva zdravlja Rusije (filijala Medgamal SDBU NICEM “N. F. Gamaleja” Ministarstva zdravlja Rusije), Россия, 123098, г. Москва, улица Гамалеи, д. 18. (svi proizvodni stadijumi):

2) АD „Binofarm“, Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 1 (prečišćavanje, razlivanje (primarno pakovanje), pakovanje (sekundarno potrošačko pakovanje)

3) АD „GENERIUM“, Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 263 (proizvodnja gotove medicinske forme, primarno i sekundarno (potrošačko) pakovanje).

Koji vrši kontrolu kvaliteta

Filijala Medgamal SDBU NICEM “N. F. Gamaleja” Ministarstva zdravlja Rusije,

Россия, 123098, г. Москва, улица Гамалеи, д. 18.

Vlasnik registarskog uverenja/organizacija, koja prima žalbe potrošača:

SDBU Nacionalni istraživački centar epidemiologije i mikrobiologije „počasni akademik N. F. Gamaleja“ Ministarstva zdravlja Ruske Federacije  (SDBU NICEM “N. F. Gamaleja” Ministarstva zdravlja Rusije).

Россия, 123098, г. Москва, улица Гамалеи, д. 18

Теl: 8 499-193-30-01, Факс: 8 499-193-61-83,

E-mail: info@gamaleya.org

Direktor
SDBU NICEM „N. F. Gamaleja“                      _______________________      Gincburg А. L.
Ministarstva zdravlja Rusije

[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (Detalji o leku)

Uputstvo za lek:  PIL

Tekst za spoljnje i unutrašnje pakovanje:  PAK