Svetska banka odobrila 12 milijardi dolara za vakcine protiv COVID-19

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 12 milijardi dolara za finansiranje kupovine i distribucije COVID-19 vakcina i testova za zemlje u razvoju.

Finansiranje, čiji je cilj da podrži vakcinaciju do milijardu ljudi, deo je ukupnog paketa Grupe Svetske banke (WBG) do 160 milijardi dolara do juna 2021. godine za pomoć zemljama u razvoju u borbi protiv pandemije COVID-19.

Ovaj paket finansiranja pomoći će istraživačkoj i farmaceutskoj industriji da građanima zemalja u razvoju omogući pristup sigurnim i efikasnim vakcinama protiv COVID-19. Takođe će obezbediti finansiranje i tehničku podršku kako bi se zemlje u razvoju mogle pripremiti za primenu vakcina u velikom obimu, u koordinaciji sa međunarodnim partnerima. U primeni programa, Svetska banka će podržati multilateralne napore koje trenutno vode Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i COVAX.

COVAX predstavlja koordinisani plan da se obezbedi da ljudi u svim krajevima sveta dobiju pristup COVID-19 vakcinama čim postanu dostupne, bez obzira na njihovo bogatstvo.

Koordinatori su Gavi, Koalicija za inovacije u pripravnosti za epidemije (CEPI) i Svetska zdravstvena organizacija.
Sve države učesnice, bez obzira na nivo prihoda, imaće jednak pristup ovim vakcinama nakon što se razviju. Početni cilj je da do kraja 2021. godine budu na raspolaganju dve milijarde doza, što bi trebalo da bude dovoljno za zaštitu visoko rizičnih i ranjivih ljudi, kao i zdravstvenih radnika u prvoj liniji.

Srbija, Crna Gora, BiH i Hrvatska su članice-potpisnice COVAX-a. 

Lista finansijera COVAX-a.

Pored kupovine vakcina protiv COVID-19, finansiranje će obuhvatiti i pristup testovima i tretmanima za COVID-19 i proširiti imunizacioni kapacitet kako bi se zdravstvenim sistemima pomoglo da efikasno primene vakcine. To će uključiti snabdevanje, logistiku i skladištenje vakcina, obučene vakcinatore i velike medijske i terenske kampanje sa ciljem da se dopre do što većeg broja zajednica i domaćinstava.

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), ogranak privatnog sektora Grupe Svetske banke, takođe ulaže u proizvođače vakcina putem svoje globalne zdravstvene platforme vrednosti 4 milijarde dolara. Cilj je podstaći pojačanu proizvodnju COVID-19 vakcina i terapeutskih sredstava u naprednim ekonomijama i zemljama u razvoju i osigurati da tržišta u razvoju dobiju pristup dostupnim dozama.