Imunološka memorija na SARS-CoV-2 procenjena do 8 meseci nakon infekcije

Studije adaptivnog imuniteta na virus SARS-CoV-2 uključuju karakterizaciju smrtnih, teških i lakših slučajeva.
Razumevanje koliko dugo traje imunitet kod ljudi koji su imali blagu ili asimptomatsku infekciju je presudno.

Kohorte zdravstvenih radnika izložene i zaražene virusom SARS-CoV-2 tokom ranih faza pandemije su neprocenjiv resurs za proučavanje ovog pitanja.
Većina zdravih ljudi zaraženih u zajednici virusom SARS-CoV-2 nije hospitalizovana i nema PCR potvrdu zaraze.
Ključna briga za javno zdravlje je pokazatelj, u kojoj meri imunitet u blagim ili asimptomatskim slučajevima može pružiti zaštitu od budućih infekcija.

U ovoj kohorti 21,5% od 731 ispitanika je imalo laboratorijski potvrđenu infekciju i svi su bili asimptomatski ili blagi slučajevi.
Sprovedena je studija preseka na 136 ispitanika.
Prikupljeni su uzorci od 76 ispitanika sa laboratorijski potvrđenom SARS-CoV-2 virusnom infekcijom kao  i od 60 ispitanika koji se podudaraju prema starosti, polu i etničkoj pripadnosti, a koji su bili PCR i serološki negativni.
Analiza T ćelijskog odgovora i prisutnosti neutrališućih antitela kod 136 zdravstvenih radnika, 16-18 nedelja nakon blage ili asimptomatske infekcije virusom SARS-CoV-2, pokazala je da većina ima postojana neutrališuća antitela dopunjena multispecifičnim odgovorima T ćelija.
Od ukupnog broja, 76 je imalo blagu / asimptomatsku infekciju SARS-CoV-2 potvrđenu serijskim uzorkovanjem.
Neutrališuća antitela bila su prisutna kod 89% prethodno zaraženih zdravstvenih radnika.
Zabeležen je slabiji T ćelijski odgovor kod asimptomatičnih slučajeva nego kod siptomatičnih slučajeva, dok su titri neutališućih antitela održavani bez obzira na simptome.
11% ispitanika nije imalo neutrališuća antitela i kod njih nije otkriven T ćelijski odgovor na ‘Spike’ protein, ali su T ćelije reagovale sa drugim SARS-CoV-2 antigenima. | 1 |

U drugoj studiji, analiza cirkulišuće imunološke memorije na virus SARS-CoV-2 na 254 uzorka kod 188 slučajeva COVIDa-19, uključujući 43 uzorka u periodu ≥ 6 meseci nakon infekcije, pokazala je da je IgG na ‘Spike’ protein bio je relativno stabilan tokom 6 i više meseci.
B ćelije specifične za ‘Spike’ protein su bile obilnije nakon 6 meseci nego nakon prvog meseca od pojave simptoma.
CD4 + T i CD8 + T ćelije specifične za virus SARS-CoV-2, opadale su sa polu-životom od 3-5 meseci.
Proučavajući kao integralne komponente, reakciju stvorenih antitela, memorijskih B ćelija, CD4 + T ćelija i memorije CD8 + T ćelija na virus SARS-CoV-2, primećeno je da svaka komponenta imunološke memorije pokazuje različitu kinetiku. | 2 |

Slično su pokazale i ostale studije. | 3 | | 4 |

Što se tiče trajanje zaštite nakon vakcinacije:

 • Comirnaty
  • Trajanje zaštite stečene primenom vakcine trenutno je nepoznato i još uvek se utvrđuje u kliničkim
   ispitivanjima koja su u toku. | 5 |
 • Gam-COVID-Vac
  • Zaštitni titar antitela trenutno nije poznat. Trajanje zaštite nije poznato. Kliničke studije po pitanju proučavanja epidemiološke efikasnosti nisu sprovedene. | 6 |
 • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
  • Informacija nije dostupna | 7 |
 • Moderna
  • Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku. | 8 |
 • AstraZeneca
  • Trajanje zaštite koju cjepivo pruža nije poznato jer se još utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u
   tijeku. | 9 |